สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง ล็อกดาวน์ล่าสุด เช็กคำสั่งยกระดับควบคุมเที่ยวใหม่ มีอะไรบ้าง

สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง ล็อกดาวน์ล่าสุด เช็กคำสั่งยกระดับควบคุมเที่ยวใหม่ มีอะไรบ้าง

สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง สำรวจมาตรการยกระดับควบคุม ล็อกดาวน์ล่าสุด หลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศมาตรการฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 20 ก.ค.นี้ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

สำหรับรายละเอียด โดยสรุป มีดังนี้

– ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พท.สีแดงเข้มเดิม 10 จังหวัด) เป็น 13 จังหวัด เพิ่ม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา

–ให้ ประชาชน ในพื้นที่สีแดงเข้ม เลี่ยง จำกัด งดเดินทางออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น ยกเว้นไปซื้ออาหาร ยา พบแพทย์ ไปฉีดวัคซีนโควิด

– เคอร์ฟิว เวลา 21.00 – 04.00 น. เป็นเวลา 14 วัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ใครฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.ฉุกเฉิน

– ร้านอาหาร (ห้ามนั่งทาน), ห้าง(เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ ที่ฉีดวัคซีน), ร้านสะดวกซื้อ ปิดเวลา 20.00-04.00 น.

ส่วน รพ. คลินิก โรงแรม ธนาคาร ไปรษณีย์ โรงงาน ร้านขายยา ร้านทั่วไป ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส และบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online) เปิดได้ปกติ

– ให้ผวจ. สั่งปิดกิจการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงแพร่โรค 14 วัน

– จำกัดจำนวนผู้โดยสาย ทุกประเภท ในพท.สีแดงเข้ม เหลือ 50%

– ยังคงห้ามการรวมกลุ่มเกิน 5 คน / กิจกรรมอื่นที่เคยได้รับอนุญาตแล้ว ให้ขออนุญาตใหม่

– หน่วยงานฯ ต่าง ๆ ขอให้ทำงานที่บ้านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ข้อกำหนดและข้อบังคับดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.ค.64 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 64 (ยกเว้นระบบขนส่งสาธารณะ จะมีผลบังคับใข้วันที่ 21 ก.ค.)

เช็กด่วน! ล็อกดาวน์ 13 จังหวัดสีแดงเข้มล่าสุด เคอร์ฟิว 3 ทุ่ม เริ่ม 20 ก.ค.

เช็กด่วน! 13 จังหวัดสีแดงเข้มล่าสุด ล็อกดาวน์ เคอร์ฟิว 3 ทุ่ม เริ่ม 20 ก.ค. ได้เพิ่มจังหวัดสีแดงเข้ม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด อีก 3 จังหวะด เป็น 13 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา  จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร

เช็คมาตรการล็อกดาวน์ 13 จังหวัดสีแดงเข้มอ่าน : ราชกิจจาฯ เพิ่ม 3 จังหวัดสีแดงเข้ม ร้านอาหารปิด 2 ทุ่ม เริ่ม 20 ก.ค. 64 ล็อกดาวน์ 13 จังหวัดสีแดงเข้มล่าสุด – สืบเนื่องจากวันนี้ 18 ก.ค. 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 20 ก.ค. 2564

ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล รายงาน ประกาศ ยกระดับมาตรการ มีผล 20 ก.ค.

กำหนด 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วเข้มงวด : กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

-ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เลี่ยง จํากัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือที่พํานักโดยไม่จําเป็น

– ห้ามออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่ม – ตี 4

– จําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดได้ถึง 2 ทุ่ม ห้ามบริโภคในร้าน

-ห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดให้บริการได้เฉพาะแผนกซูปเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ซึ่งจัดให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่น ของภาครัฐ เปิดได้ถึง 2 ทุ่ม

– ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด ปิด 2 ทุ่ม – ตี 4

โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจําหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจําหน่ายเครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจําหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจําเป็น สถานท่ีจําหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้เพลิง ปั๊มน้ํามัน ปั๊มแก๊ส รวมท้ังบริการส่งสินค้าและอาหารตามส่ัง (delivery online) ยังคงเปิดดําเนินการได้ ตามความจําเป็น สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง