การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 66

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 66

ในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 66 ซึ่งจัดขึ้นที่เจนีวาในปี 2556 บรรดาผู้แทนได้เน้นย้ำถึงหลายวิธีที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยผ่านความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศสุดขั้ว ไปจนถึงผลกระทบต่อโรคทั้งที่ติดต่อได้และไม่ติดต่อ พวกเขาชื่นชมบทบาทของ WHO ในการเจรจาระหว่างประเทศ ความร่วมมือทางเทคนิคกับองค์กรต่างๆ เช่น องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายการสนับสนุนด้านสุขภาพในการวางแผนการปรับตัวระดับชาติ ซึ่งขณะนี้ครอบคลุมกว่า 30 ประเทศ

ประเทศสมาชิกเรียกร้องให้ WHO ต่ออายุและแก้ไข

แผนการทำงานของพวกเขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ครอบคลุมช่วงปี 2014-2019 และเข้าร่วมClimate and Clean Air Coalitionเพื่อทำงานพร้อมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศเหตุการณ์ข้างเคียง: มลพิษทางอากาศ – ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่สำคัญการลดมลพิษจากสภาพอากาศที่มีอายุสั้นสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้อย่างไร

ประเทศที่ดำเนินการในขณะนี้เพื่อลดมลภาวะต่อสภาพอากาศที่มีอายุสั้น (SLCPs) เช่น อนุภาคคาร์บอนสีดำและโอโซนในชั้นโทรโพสเฟียร์ สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้านสุขภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้ทันที รวมทั้งลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในศตวรรษนี้

นี่เป็นข้อความสำคัญที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเสริมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2013 ที่เจนีวา ซึ่งจัดร่วมกันโดย Climate and Clean Air Coalition to Reduced Climate Pollutants (CCAC) และ World Health Organization (WHO) กับรัฐบาล กานา นอร์เวย์ และสวีเดน

คาร์ลอส ดอรา ผู้ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้านสาธารณสุข

 สิ่งแวดล้อม และสังคมกำหนดสุขภาพ “องค์การอนามัยโลกและภาคส่วนด้านสุขภาพมีบทบาทเฉพาะในการแปลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเป็นนโยบายที่สามารถส่งผลกระทบและการปรับปรุงที่จะช่วยรักษาชีวิตได้”

การเผยแพร่ข้อมูลในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาแผนงานขององค์การอนามัยโลกในการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแพลตฟอร์มระดับโลกด้านคุณภาพอากาศและสุขภาพที่เป็นเจ้าภาพโดยองค์การอนามัยโลก เพื่อสร้างข้อมูลที่ดีขึ้นเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ และเพิ่มการสนับสนุนแก่ประเทศและเมืองต่าง ๆ ผ่านคำแนะนำ ข้อมูล และหลักฐานเกี่ยวกับสุขภาพที่ได้รับจากการแทรกแซงที่สำคัญ

ปลายปีนี้ WHO จะเผยแพร่แนวทางคุณภาพอากาศภายในอาคารเกี่ยวกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงในครัวเรือน รวมถึงข้อมูลประเทศเกี่ยวกับการสัมผัสมลพิษทางอากาศภายนอกและภายในอาคาร และอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุงการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน 1,600 เมืองจากทุกภูมิภาคทั่วโลก

มาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การดูแลบ้านให้ประหยัดพลังงาน การพัฒนาเมืองมีขนาดกะทัดรัดและมีเส้นทางขนส่งสาธารณะที่ดี การออกแบบถนนที่น่าดึงดูดใจและปลอดภัยสำหรับคนเดินถนนและนักปั่นจักรยาน และมีการจัดการขยะอย่างดี กิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้อากาศบริสุทธิ์ แต่ยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นและส่งเสริมวิถีชีวิตคนเมืองที่มีสุขภาพดี

Credit : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์